Још једном отворили смо прозор у свет прошлости и завирили у историјски кутак, а да сви путеви не воде у вечни град Рим, већ царски Сирмијум, престоницу римске провинције Panonnia, показали су нам ученици I-1 и I-4 пројектом Културно-историјске знаменитости Сирмијума. Избором додатних садржаја из прошлости завичаја, упознавањем срединe у којој ученици живе, амбијенталном наставом, обилажењем културно-историјских споменика, археолошких локалитета, посетама установа културе и истраживањем и упознавањем музејских збирки, експоната и поставки, код ученика се ствара јаснија представа о значају културно-историјске баштине града и подстиче се радозналост, истраживачки дух и креативност. Савременом ученику нису потребне готове информације, јер их може добити кликом миша, важно је лично ангажовање, стављањем ученика у позицију: наратора, кустоса, водича, режисера, сниматеља, чувара прошлости. Кроз вршњачку едукацију и тимски рад ученици су добили слободу у креирању и осмишљавању наставе и стварању јасније представе „како је уистину било“ и зашто се нешто десило, какве су последице из тога проистекле и омогућава да садашњост не можемо разумети ако не сагледамо прошлост.

У циљу подизања свести о потреби неговања културе сећања и важности очувања културног наслеђа града и земље, али и развијања естетских потреба код младих претходило је упознавање са културама Лепенског вира, Старчева и Винче кроз мини пројекат (Пра)историјa као инспирација.

Слични чланци