+381 22 610390gimnazijagsm@gmail.com

Рачунарски смерЗаљубљеници у програмирање, математику, логику… сви ви којима је рачунар подразумевани део живота, добродошли сте у рачунарски смер наше школе. Опште образовање и културу не запостављамо, али смо свакако окренути стручним предметима и помоћу најсавременије опреме, комфорно, дружећи, се освајамо ИТ свет. Препознајте будућност!

Једино са државном матуром гимназије
можеш уписати факултет!

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

Гимназијско ИТ-одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама.

Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања-студирање у тој области али при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе такозваних рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

Предности
рачунарског смера

Ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне.

Поред већег списка специфичних рачунарских компетенција посебно је важно истаћи да ће ученици бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. Ово представља функционализацију знања.

Похађајући овај образовни програм ученици ће унапредити стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и изградиће спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.

Рачунарски
предмети

Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима. Ученици ће за четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета. Овај број часова, садржаји који се изучавају, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљене школе представљају услове за матуранте који ће бити изузетно ефикасни током даљег студирања на ИТ смеровима различитих факултета.

– Програмирање
– Примена рачунара
– Објектно оријентисано програмирање
– Базе података
– Програмске парадигме
– Веб програмирање
– Рачунарски системи
– Оперативни системи и рачунарске мреже

Пријемни испит

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Табела часова за рачунарски смер

Желиш да упишеш гимназију?

Погледај нашу страницу уписа…