+381 22 610390gimnazijagsm@gmail.com

Општи смер Митровачке гимназије пажљиво слаже мозаик од фино избрушених каменчића у основној школи.
Он окупља децу која подједнако воле природне и друштвене науке, имају дара за уметност…. или једноставно желе да и даље стичу нова знања из свих области и тако се са лакоћом припреме за било који факултет. Овај скуп различитости развија такмицарски дух, позитивну атмосферу, одлично функционише и – побеђује.

Једино са државном матуром гимназије
можеш уписати факултет!

О смеру

Равномерном заступљеношћу, како природних и друштвених наука, тако и математике и три језика, општи тип гимназије чини ученика оспособљеним за сваки облик студирања и даљег напредовања, уз добро основу стечену општим образовањем које је увек од велике користи за сваки облик интелектуалне надградње.

Предности
смера

Они који још нису донели одлуку о свом будућем професионалном и стручном опредељењу, а себе виде у широком појасу интелектуалних могућности и сигурни су да желе и више и даље, најбоље је да упишу општи тип гимназије. Значај који се посвећује, садржина која се проучава, и ширина знања која је обухваћена из свих најзначајнијих наука заступљених у гимназији, не могу се поредити са знањима добијеним у било којој другој школи. Најједнставније речено, општи тип гимназије вам пружа могућност да по његовом завршетку будете припремљени за изазове студирања које пружа факултет било којег профила.

Табела часова за општи смер

Желиш да упишеш гимназију?

Погледај нашу страницу уписа…