+381 22 610390gimnazijagsm@gmail.com

Упис у гимназију 2023.  Упис ученика првог разреда у Митровачку гимназију

  Према календару уписа у средње школе, упис ученика првог разреда у смерове Митровачке гимназије биће одржан у понедељак 3. јула и уторак 4. јула од 8 до 15 часова непосредно у школи, или електронски преко портала МСШ.

  За упис су потребни следећи документи:
  – Два плава обрасца (уверења о завршeној основној школи и положеном завршном испиту)
  – Извод из матичне књиге рођених (може бити копија, без датумског ограничења)
  – Картон ученика (добија се и попуњава у гимназији приликом предаје докумената)

  Напомена: лекарско уверење није потребно за упис у гимназију.

  Добродошли!

  Упис у специјализована одељења

  ПРИЈЕМНИ ИСПИТРАЧУНАРСКИ СМЕР


  Објављени су прелиминарни резултати пријемног испита (табела изнад).

  Увид у тест и приговор се могу урадити у школи у уторак 23. маја 8-16 часова.

  Напомене:
  Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
  Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
  Кадидати који положе пријемни испит нису аутоматски уписани у овај смер, неопходно је да приликом попуњавања листе жеља наведу овај смер.


  ПРИЈЕМНИ ИСПИТБИЛИНВАЛНИ СМЕР


  Објављени су прелиминарни резултати пријемног испита (табела изнад).

  Увид у тест и приговор се могу урадити у школи у уторак 23. маја 8-16 часова.

  Напомене:
  Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из енглеског језика.
  Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из енглеског језика.
  Кадидати који положе пријемни испит нису аутоматски уписани у овај смер, неопходно је да приликом попуњавања листе жеља наведу овај смер.


  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМИХ РАЗРЕДА ПОВОДОМ ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА
  Упутства и календар за полагање пријемних испита могу се преузети на порталу МСШ https://mojasrednjaskola.gov.rs


  ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА И ПОДНОШЕЊЕ СПОРТСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКА ОДЕЉЕЊА ПРИ ГИМНАЗИЈАМА
  8-10. ЈУН ЧЕТВРТАК-СУБОТА
  Непосредно у школи

  Документи уписа

   Важни датуми

   13. мај
   Субота
   Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

   9-11 ч – биологија
   15-17 ч – хемија

   20. мај
   Субота
   Пријемни испит за ученике са посебним способностима за
   рачунарство и информатику (математика)

   10-12 ч – математика

   20. и 21. мај
   Субота и недеља
   Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику (билингвални смер-енглески)

   Субота: 13-15 ч – писмени тест
   Недеља: 10 ч – усмени испит

   15-23. мај
   Понедељак – уторак
   Прелиминарни резултати, подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне
   резултате пријемног испита

   Детаљна обавештења у школи

   8-10. јун
   Четвртак-субота
   Пријављивање ученика и подношење спортске документације за спортска одељења при гимназијама

   Непосредно у школи

   21. јун – Среда
   22.ј ун – Четвртак
   23. јун – Петак
   Завршни испит – тест из српског језика
   Завршни испит – тест из математике
   Завршни испит – трећи тест

   9-11 часова

   28. јун
   Среда
   Објављивање коначних резултата завршног испита

   до 8 часова

   3. јул
   Понедељак
   Објављивање коначних резултата расподеле по школама и
   образовним профилима у основним и средњим школама

   до 8 часова

   План уписа за 2023.

   одељења

   БИOЛОГИЈА-ХЕМИЈА (20 ученика)
   РАЧУНАРСКИ (20)
   СПОРТСКИ (20)
   БИЛИНГВАЛНИ (30)
   ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ (30)
   ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ (30)
   ОПШТИ (30)

   ученика

   специјализована смера

   БИOЛОГИЈА-ХЕМИЈА
   РАЧУНАРСКИ
   СПОРТСКИ
   БИЛИНГВАЛНИ