+381 22 610390gimnazijagsm@gmail.com

Билингвални смерАко си завршио билингвални смер у основној школи и желиш да наставиш…. Ако си одлучио да средњошколске предмете пратиш на српском и енглеском језику, према програму општег смера… Ако си расположен за сарадњу са вршњацима из иностранства, путовања и дружење на разменама ученика, за тебе је прави избор билингвални смер Митровачке гимназије!

Једино са државном матуром гимназије
можеш уписати факултет!

О смеру

Специфичност  Плана наставе и учења за гимназије за ученике који похађају одељење у којем се део наставе остварује на страном језику је у томе што ће ученици након четири године школовања имати:

– веће могућности за лични и професионални развој, шире образовање, успешније владање страним језиком, већи потенцијал за прилагођавање настави и учењу на високошколским установама;
– диплому на крају школовања да су савладали програм двојезичне наставе на нивоу Б2;
– могућност уписа на различите високошколске установе;
– сазнања о различитим праграмима и могућностима за даље образовање;
– способност студирања на страним универзитетима праћено добрим предзнањем страног језика;
– олакшану мобилност младих на међународном тржишту рада;
– могућности за развој индивидуалног потенцијала, као и могућност веће друштвене интеграције;
– спремност за полагање међународно признатих испита који су услов за стипендије и даље школовање.

Предности
смера

Предност образовања у гимназијским одељењима у којима се део наставе остварује на страном језику је:

– могућност да се усаврше комуникативне и језичке компетенције ученика;
– учешће у настави језичких асистената чији је матерњи језик онај који се изучава у билингвалном одељењу;
– прилика да се стекну јединствена животна искуства и оплемени лична култура;
– услови да се кроз радионице у мање формалном школском контексту продубе и примене сопствена знања;
– учешће у пројектима и радионицама са осталим билингвалним школама у Србији;
– размена и сарадња са другим ученицима и школама у којима је заступљена двојезична настава;
– бољи развој когнитивних способности као последица комуникације и учења на страном језику.

Стручни
предмети

– Проширује се специфичан, стручни вокабулар који је у вези са предметом у коме се остварује део наставе на страном језику;
Кроз радионичарски рад уче се кључни појмови и продубљују већ стечена знања;
– У раду са језичким асистентом усавршавају се комуникативне вештине;
– Изучавање наставних садржаја кроз видео и писани материјал уз објашњења на самом часу;
– Демонстрација одређених активности уз објашњења;
– Часови конверзације и дебате;
– Усвајање нове терминологије, решавање задатака, проучавање текстова и превода текстова. Тумачење, разговор, поређење превода са оригиналом и разоткривање специфичних погледа на свет у зависности од језичке структуре;
– Обрада граматике која је у комуникативној функцији, уз употребу различитих медија, текстова из свакодневног живота, књижевности, видео и аудио материјала;
– Учешће у пројектима/презентацијама, израда видео записа, квизова.

Пријемни испит

Упис у школу  у којој се део наставе остварује на страном језику обавља се за одељења општег типа гимназије, друштвено-језичког и природно-математичког смера,  као и за неколико образовних профила у стручним школама.

Пријемни испит за упис у одељење у којем се део наставе остварује на страном језику састоји се из провере нивоа знања страног језика.

На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит се састоји из два дела, и то:
1) израде писменог теста из страног језика и
2) усмене провере знања страног језика.

Погледај више…

Желиш да упишеш гимназију?

Погледај нашу страницу уписа…