Директорка школе

Мирјана
Ђорђевић
Александар
Достанић

Помоћник директора

Биљана
Каралић

Секретар школе

Стручна служба

Тамара
Перић

Педагог

Бранка
Фундук

Психолог

Рачуноводство

Марија
Милић

Рачуновођа

Гордана
Чичић

Стручни сарадник