(Страница је још у изради.) Школски лист „Гимназијалац“, у садашњем облику, покренут је у марту 2004. године. До сада су штампана 33 броја.