Према календару уписа у средње школе, упис ученика првог разреда у смерове Митровачке гимназије биће одржан у понедељак 3. јула и уторак 4. јула од 8 до 15 часова непосредно у школи, или електронски преко портала МСШ.

За упис су потребни следећи документи:
– Два плава обрасца (уверења о завршeној основној школи и положеном завршном испиту)
– Извод из матичне књиге рођених (може бити копија, без датумског ограничења)
– Картон ученика (добија се и попуњава у гимназији приликом предаје докумената)

Напомена: лекарско уверење није потребно за упис у гимназију.

Добродошли!

    Слични чланци