Часопис Гимназијалац

Током дугог постојања Митровачке гимназије Школски лист “Гимназијалац” је излазио у више наврата. Прецизни подаци о изласку првих бројева не постоје.

Актуелно издање Школског листа “Гимназијалац” обновљено је 2004. године.

Бесплатан лист у тиражу од 700 примерака излази два пута у току школске године, по једном на крају првог и на крају другог полугодишта.

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

373.3/.5(497.113)

ISSN 2217-7817

COBISS.SR-ID 85200140

Последњи, 30. број “Гимназијалца” изашао је из штампе у марту 2021. године.

Погледајте кратак видео запис „Оно што остаје“ о прва двадесет четири броја школског листа:

Своје текстове и прилоге за нови број Школског листа “Гимназијалац” можете слати на адресу: gimnazijalacgsm@gmail.com или их доставити уреднику сваки дан у школи.

Овде можете погледати двадесет и два последња броја нашег часописа.

Досадашњи добитници звања Пријатељ „Гимназијалца“ су драмски писац, академик Душан Ковачевић и глумац Раде Шербеџија. “Гимназијалац” број 31, “У сенци Орфејеве лире”, јун 2021, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет, уредник: Мина Спасојевић.
“Гимназијалац” број 30, “Најбољи морају сачувати свет”, март 2021, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет, уредник: Мина Спасојевић. “Гимназијалац” број 29, “Место које нас учи срећи”, јун 2020, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.
“Гимназијалац” број 28, “Сазвежђа која ће обасјавати и нове младости”, фебруар 2020, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 27, “Магична моћ игре”, јун 2019, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 26, “Путокази који нас воде”, фебруар 2019, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 25, “Знање буди живот”, јун 2018, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 24, “Светлост која путује светом”, март 2018,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 23, “Нека буде што бити не може”, јун 2017,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

 

“Гимназијалац” број 22, Времепловом остварених снова, фебруар 2017,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 21, “Некада победиш, некада научиш”, јун 2016,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

 

“Гимназијалац” број 20, Успомене које чувамо заједно, март 2016,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 19, Судбинска и генерацијска сусретања, јун 2015,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 18, Аколада нестварног и могућег, јануар 2015,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 17, Поруке у боци, јун 2014,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

 

“Гимназијалац” број 16, “Ваљало би уредити школе”, фебруар 2014,

сарадници: Владислава Вукашиновић и Андреа Чоловић,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 15, “Лепшим путем до знања”, април 2013,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

 

“Гимназијалац” број 14, “Лажу, они који кажу, да школу не воле”, јун 2012,

уредништво: Марина Дивљак, Дуња Крстић и Владислав Миленковић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 13, “Највиши спратови Митровачке гимназије”, децембар 2011,

уредништво: Марина Дивљак, Дуња Крстић и Владислав Миленковић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 12, “Мање од три, а више од четири”, јун 2011,

главни уредник на привременом раду у иностранству,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 11, “Школски спектар”, децембар 2010,

главни уредник на привременом раду у иностранству,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 10, “Кругови живота”, јун 2010,

главни уредник Сања Павловић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 9, “Почнимо љубав испочетка”, децембар 2009,

главни уредник Сања Павловић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 8, “170 година Митровачке гимназије”, април 2008,

главни уредник Кристина Пејић, технички уредник Немања Миловановић,

главни и одговорни уредник Катица Бабић.

“Гимназијалац” број 7, јун 2007, главни уредник Кристина Пејић,

технички уредник Немања Миловановић, главни и одговорни уредник Катица Бабић.

“Гимназијалац” број 6, децембар 2006, главни уредник Кристина Пејић,

технички уредник Немања Миловановић, главни и одговорни уредник Катица Бабић.

“Гимназијалац” број 5, “Победе знања”, јун 2006,

главни уредник Нада Константиновић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 4, “WINDOWS 2005”, децембар 2005,

главни уредник Нада Константиновић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 3, “Лепота стварања”, јун 2005,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 2, “Школа за амбициозне”, децембар 2004,

технички уредник Душан Стојнић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

“Гимназијалац” број 1, “Повратак у будућност”, март 2004,

технички уредник Душан Стојнић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.