Општи смер

Они који још нису донели одлуку о свом будућем професионалном и стручном опредељењу, а себе виде у широком појасу интелектуалних могућности и сигурни су да желе и више и даље, најбоље је да упишу општи тип гимназије. Значај који се посвећује, садржина која се проучава, и ширина знања која је обухваћена из свих најзначајнијих наука заступљених у гимназији, не могу се поредити са знањима добијеним у било којој другој школи. Најједнставније речено, општи тип гимназије вам пружа могућност да по његовом завршетку будете припремљени за изазове студирања које пружа факултет било којег профила.

Равномерном заступљеношћу, како природних и друштвених наука, тако и математике и три језика, општи тип гимназије чини ученика оспособљеним за сваки облик студирања и даљег напредовања, уз добро основу стечену општим образовањем које је увек од велике користи за сваки облик интелектуалне надградње.

Наставни план
Opšti smer Gimnazija Sremska Mitrovica