Наставно особље

Српски језик

Саша Недељковић
Катица Бабић
Сандра Петровић
Бранислав Веселиновић
Владислава Вукашиновић
Наташа Недимовић
Силвија Стојилковић

Енглески језик

Јасминка Максић
Недељка Фабри
Марина Јовић
Биљана Јеленковић
Наташа Сладић
Ивана Симеуновић

Немачки језик

Наташа Карастанковић
Јасминка Обровац
Ана Милановић
Марина Николић

Шпански језик

Наташа Ћурчић Николић

Француски језик

Ана Симић

Латински језик

Зорица Обрадовић
Слађана Андоновић

Психологија

Зоран Ђорић

Социологија/Устав

Тијана Бојић

Устав и право грађана

Тијана Бојић

Филозофија

Јасминка Ђурковић
Филип Николић  (грађанско васпитање)

Историја

Зорица Вукмир
Ирена Достанић Стевановић
Милорад Јевремовић

Географија

Синиша Петровић
Драгиња Ходоба
Тијана Секулић

Биологија

Сања Бачванин
Снежана Ђинић
Ксенија Бујновић

Математика

Александра Пантић
Ђорђе Домазет
Смиљана Кеметер
Јадранка Витасовић Младеновић
Светлана Кардаш
Биљана Милутинов
Маријана Шкрбић

Физика

Јанко Јовановић
Златко Шалић
Марија Куруцић
Ана Аларгић

Хемија

Бранислава Милашиновић
Ивана Рамљак
Владимир Адашевић

Рачунарство и информатика, Рачунарски смер

Снежана Милосављевић
Дарко Перић
Ивана Марковић
Иван Филиповић
Јовиша Ђурковић
Славица Дражовић
Милош Атанацковић
Александар Достанић

Музичка култура/Хор/Оркестар

Борислава Марковић
Еди Тајм

Ликовна култура

Александра Антић-Кутузов

Физичко васпитање

Драгана Предић
Бранко Љубишић
Владимир Бандо

Верска настава

Јовица Михајловић