Ненаставно особље

Директор

Мирјана Ђорђевић

Педагог

Тамара Перић

Психолог

Бранка Фундук

Секретар

Биљана Каралић

Шеф рачуноводства

Марија Милић

Библиотекар

Радослав Нешић

Административни радник

Гордана Чичић

Домар, лице за безбедност

Радослав Чичић

Радник на одржавању чистоће

Драгица Бродић
Милена Шарац
Биљана Ђорђевић
Љубица Мандић
Весна Пармаковић
Агнеза Пршић
Љепојка Страценски
Милена Шарац