Наставак рада по другом моделу од 31. јануара – комбинована настава

По обавештењу Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе – почевши од 31. јануара 2022. године донета је

ОДЛУКА

да се од понедељка 31. јануара 2022. године примењује други модел  огранизације васпитно образовног рада за све средње школе на територији АП Војводина – комбинована настава.


Важно: према одлуци Тима сва лица (ученици, наставници и трећа лица која долазе у школу) су у обавези да носе заштитне маске од тренутка уласка у школу, до напуштања школе.


Непосредна настава у школи по групама:
Б група разреда – понедељак, среда, петак
А група разреда – уторак, четвртак

Група која је онлајн (A – понедељак, среда, петак; Б – уторак, четвртак) у обавези је да у реалном времену прати наставу путем Google Meet-a која се у учионици одржава са другом групом.

Прва смена – II и IV година
Друга смена – I и III година

You may also like...