Пријемни испити у Митровачкој гимназији

У суботу и недељу, 8. и 9.маја, одржаће се пријемни испити за билингвални и рачунарски смер и то по следећем распореду:

БИЛИНГВАЛНИ СМЕР:
субота 8.мај од 10 до 12 часова – писмени део
недеља 9.мај од 10 до 12 часова – усмени део
Распоред ученика по учионицама биће истакнут на улазу у школу. Подсећамо све ученике да су заштитне маске у школи обавезне.
Ученици треба да дођу у школу 45 минута раније.

РАЧУНАРСКИ СМЕР:
недеља 9.мај од 10 до 12 часова
Распоред ученика по учионицама биће истакнут на улазу у школу. Подсећамо све ученике да су заштитне маске у школи обавезне.
Ученици треба да дођу у школу 45 минута раније.

ВАЖНО:
Ученици који се нису пријавили за полагање пријемног испита за билингвални или рачунарски смер, а ипак би желели да на исти изађу, могу да дођу у предвиђеном термину без пријаве.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ!

РАЧУНАРСКИ СМЕР:

Потребно је да ученици имају ђачку књижицу са фотографијом.
Дозвољено је понети флашицу воде и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, хемијску оловку, графитну оловку, гумицу и калкулаторе са основним рачунским операцијама.
Потребно је доћи пола сата раније на пријемни испит.

Тест који треба да решиш има 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. За рад је предвиђено 120 минута. У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је приказати поступак решавања. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати. Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

БИЛИНГВАЛНИ СМЕР

Потребно је да ученици имају ђачку књижицу са фотографијом.
Дозвољено је понети флашицу воде и прибор за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу.
Потребно је доћи пола сата раније на пријемни испит.

За решавање писменог теста предвиђено је 90 минута. Тест се састоји из три дела (слушање – 20 минута, читање – 30 минута и писање састава – 40 минута). Ученици који положе тест имаће и усмени део пријемног испита. Коначне одговоре напиши хемијском оловком.
Током решавања задатака можеш да користиш графитну оловку, резач, гумицу и празан папир за радну верзију састава. Ако пишеш радну верзију састава на папиру, потребно је да састав препишеш хемијском оловком у предвиђен простор у тесту. Овај папир предајеш заједно са тестом. Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани. Ако завршиш писање састава раније, предај тест и тихо изађи.

СПОРТСКИ СМЕР:
Ученици заинтересовани за упис у спортско одељење Митровачке гимназије своју пријаву и спортску документацију могу донети најкасније до 17.маја. Подсећамо да је за пријаву за упис у ово одељење потребно донети попуњену пријаву (налази се на почетној страници сајта Митровачке гимназије, или директно у школи), потврду Спортског савеза о чланству у клубу, дипломе и награде (уколико постоје).

You may also like...