Уџбеници за школску 2020/2021 годину

Драги гимназијалци, као што већ знате, од ове године уџбенике можете поручити и преко школе. Молимо све заинтересоване да се пријаве разредним старешинама до краја недеље, односно до петка 17.јула, како би смо на време могли да их поручимо. Уџбеници се уплаћују на три рате – до краја јула, до краја августа и до 15.септембра, на рачун код Uni credit банке: 170-30048552000-34, прималац: Ученичка задруга Pro Futuro Митровачка гимназија.
Позив на број је одељење (на пример, одељење II5 има позив на број 25), а шифра плаћања у зависности од начина плаћања – уплатницом је 189, а електронски са свог рачуна је 289.
Ученици првог разреда за позив на број треба да упишу следеће:
друштвени смер: 11
природни смер: 14
рачунарски смер: 15
општи смер: 16
билингвални смер: 1Б
спортски смер: 1С

You may also like...