ТЕРМИНИ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

У табели су дати термини за допунску наставу током зимског распуста, за ученике који имају недовољне оцене и за ученике који су неоцењени. Допунска настава је обавезна за поменуте ученике.

TAБЕЛА ТЕРМИНА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДОПУНСКИ РАД
  1.РАЗРЕД 2.РАЗРЕД 3.РАЗРЕД 4.РАЗРЕД
Aларгић Ана 26.12. у 10 часова 26.12. у 10 часова 26.12. у 10 часова
Антић Кутузов Александра 26.12. у 09:30 часова

09.01. у 09:30 часова

26.12. у 09:30 часова

09.01. у 09:30 часова

26.12. у 09:30 часова

09.01. у 09:30 часова

Бабић Катица 25.12. у 11 часова

11.01. у 11 часова

25.12. у 10 часова

11.01. у 10 часова

Бандо Владимир 27.12. у 11 часова
Бојић Тијана 27.12. у 10 часова
Домазет Ђорђе 28.12. у 11 часова

11.01. у 11 часова

28.12. у 10 часова

11.01. у 10 часова

Достанић Ирена 25.12. у 9 часова 26.12. у 10 часова
Ђинић Снежана 26.12. у 10 часова 26.12. у 11 часова 29.12. у 10 часова
Ђорић Зоран 26.12. у 11 часова

11.01. у 11 часова

Ерор Јован 26.12. у 9 часова 26.12. у 10:30 часова
Ерор Милорад 26.12. у 8 часова 26.12. у 09:30 часова
Јеленковић Биљана 26.12. у 11:30 часова 26.12. у 10:30 часова
Јовановић Јанко 26.12. у 9 часова

12.01. у 8 часова

26.12. у 10 часова

12.01. у 10 часова

Јовановић Снежана 26.12. у 9 часова
Јовић Марина 25.12. у 10:30 часова 29.12. у 10 часова
Карастанковић Наташа 27.12. у 09:30 часова 27.12. у 10:30 часова

29.12. припремна настава

29.12. у 09:30 часова
Кеметер Смиљана 26.12. у 10 часова

28.12. у 10 часова

Кривић Весна 28.12. у 11-12 часова

29.12. у 8-12 часова припремна настава

Куруцић Марија 26.12. у 08:30-10:30 часова

12.01. у 08:30-10:30 часова

26.12. у 08:30-10:30 часова

12.01. у 08:30-10:30 часова

26.12. у 08:30-10:30 часова

12.01. у 08:30-10:30 часова

Лазић Борислава 26.12. у 10 часова

27.12. у 10 часова

Максић Јасмина 27.12. у 9 часова

28.12. у 9 часова

27.12. у 9 часова

28.12. у 9 часова

Милашиновић Бранислава 29.12. у 11 часова

05.01. у 11 часова

Милутинов Биљана 26.12. 11-12 часова
Недељковић Саша 28.12. у 10 часова

04.01. у 10 часова

Недимовић Наташа 27.12. у 09:30 часова 27.12. у 09:30 часова
Обрадовић Зорица 25.12. 10-12 часова

12.01. 10-12 часова

25.12. 10-12 часова

12.01. 10-12 часова

Обровац Јасмина 28.12. у 9 часова

29.12. у 10 часова

28.12. у 9 часова

29.12. у 10 часова

28.12. у 9 часова

29.12. у 10 часова

Пантић Александра 09.01. у 10 часова

11.01. у 10 часова

09.01. у 10 часова

11.01. у 10 часова

Перић Дарко 10.01. у 8 часова 10.01. у 8 часова
Предић Драгана 27.12. у 11 часова
Рамљак Ивана 26.12. у 10 часова

27.12. у 10 часова

26.12. у 10 часова

27.12. у 10 часова

26.12. у 10 часова

27.12. у 10 часова

26.12. у 10 часова

27.12. у 10 часова

Филиповић Иван 25.12. у 10 часова

26.12. у 10 часова

Ходоба Драгиња 25.12. у 09:30 часова

26.12. у 09:30 часова

09.01. у 09:30 часова

Ћурчић Николић Наташа 05.01. у 10 часова + припремна настава

09.01. у 10 часова + припремна настава

05.01. у 10 часова + припремна настава

09.01. у 10 часова + припремна настава

05.01. у 10 часова + припремна настава

09.01. у 10 часова + припремна настава

Шалић Златко 25.12. у 9 часова

26.12. у 9 часова

Шкрбић Маријана 11.01. у 9 часова

12.01. у 9 часова

You may also like...