Mitrovačka gimnazija bogatija za jednog Robota

Prateći savremene trendove obrazovanja u Evropi Mitrovačka gimnazija je u tu svrhu nabavila najnoviji LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 komplet namenjen upoznavanju učenika sa osnovnim i naprednim vidovima robotike.

Koristeći LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 učenici VII i VIII razreda osnovne šlole pri Gimnaziji, moći će da se upoznaju sa osnovnim vidom robotike i programiranja i da putem jednostavnog „drag and drop“ (prevuci i postavi) interfejsta uplove u svet programiranja.

Takođe putem naprednijih metoda programiranja i logaritama učenici nižih razreda Mitrovačke gimnazije (I i II razreda računarskog smera) mogu kreirati programe koji su u interakciji sa stvarnim svetom pomoću raznih senzora koje ovaj komplet nudi (infracrveni senzor, senzor za dodir, senzor za prepoznavanje boja). Komunikacija sa LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 setom u kom je moguće napraviti 5 različitih robota se može obavljati putem bežične komunikacije a nakon programiranja robot može sam da se kreće i obavlja unapred zadate komande.

You may also like...