Часопис Гимназијалац

Током дугог постојања Митровачке гимназије Школски лист „Гимназијалац“ је излазио у више наврата. Прецизни подаци о изласку првих бројева не постоје.

Актуелно издање Школског листа „Гимназијалац“ обновљено је 2004. године.

Бесплатан лист у тиражу од 700 примерака излази два пута у току школске године, по једном на крају првог и на крају другог полугодишта.

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

373.3/.5(497.113)

ISSN 2217-7817

COBISS.SR-ID 85200140

Последњи, 28. број „Гимназијалца“ изашао је из штампе у фебруару 2020. године.

Погледајте кратак видео запис „Оно што остаје“ о прва двадесет четири броја школског листа:

Своје текстове и прилоге за нови број Школског листа „Гимназијалац“ можете слати на адресу: gimnazijalacgsm@gmail.com или их доставити уреднику сваки дан у школи.

Овде можете погледати двадесет и један последњи број нашег часописа.

Досадашњи добитници звања Пријатељ „Гимназијалца“ су драмски писац, академик Душан Ковачевић и глумац Раде Шербеџија.

Наредни број школског листа

излази у јуну 2020. године.

„Гимназијалац“ број 28, „Сазвежђа која ће обасјавати и нове младости“, фебруар 2020, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 27, „Магична моћ игре“, јун 2019, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 26, „Путокази који нас воде“, фебруар 2019, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 25, „Знање буди живот“, јун 2018, главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 24, „Светлост која путује светом“, март 2018,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 23, „Нека буде што бити не може“, јун 2017,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

 

„Гимназијалац“ број 22, Времепловом остварених снова, фебруар 2017,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 21, „Некада победиш, некада научиш“, јун 2016,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

 

„Гимназијалац“ број 20, Успомене које чувамо заједно, март 2016,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 19, Судбинска и генерацијска сусретања, јун 2015,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 18, Аколада нестварног и могућег, јануар 2015,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 17, Поруке у боци, јун 2014,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

 

„Гимназијалац“ број 16, „Ваљало би уредити школе“, фебруар 2014,

сарадници: Владислава Вукашиновић и Андреа Чоловић,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 15, „Лепшим путем до знања“, април 2013,

координатори: Ђорђе Божић и Данијел Радуловић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

 

„Гимназијалац“ број 14, „Лажу, они који кажу, да школу не воле“, јун 2012,

уредништво: Марина Дивљак, Дуња Крстић и Владислав Миленковић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 13, „Највиши спратови Митровачке гимназије“, децембар 2011,

уредништво: Марина Дивљак, Дуња Крстић и Владислав Миленковић,

главни и одговорни уредник: Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 12, „Мање од три, а више од четири“, јун 2011,

главни уредник на привременом раду у иностранству,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 11, „Школски спектар“, децембар 2010,

главни уредник на привременом раду у иностранству,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 10, „Кругови живота“, јун 2010,

главни уредник Сања Павловић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 9, „Почнимо љубав испочетка“, децембар 2009,

главни уредник Сања Павловић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 8, „170 година Митровачке гимназије“, април 2008,

главни уредник Кристина Пејић, технички уредник Немања Миловановић,

главни и одговорни уредник Катица Бабић.

„Гимназијалац“ број 7, јун 2007, главни уредник Кристина Пејић,

технички уредник Немања Миловановић, главни и одговорни уредник Катица Бабић.

„Гимназијалац“ број 6, децембар 2006, главни уредник Кристина Пејић,

технички уредник Немања Миловановић, главни и одговорни уредник Катица Бабић.

„Гимназијалац“ број 5, „Победе знања“, јун 2006,

главни уредник Нада Константиновић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 4, „WINDOWS 2005“, децембар 2005,

главни уредник Нада Константиновић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 3, „Лепота стварања“, јун 2005,

главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 2, „Школа за амбициозне“, децембар 2004,

технички уредник Душан Стојнић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.

„Гимназијалац“ број 1, „Повратак у будућност“, март 2004,

технички уредник Душан Стојнић, главни и одговорни уредник Ђорђе Домазет.