Наставно особље

Српски језик

Добрила Носовић
Саша Недељковић
Катица Бабић
Сандра Петровић
Бранислав Веселиновић
Владислава Вукашиновић
Наташа Недимовић

Енглески језик

Јасминка Максић
Недељка Фабри
Марина Јовић
Биљана Јеленковић

Немачки језик

Наташа Карастанковић
Јасминка Обровац
Ана Милановић

Шпански језик

Наташа Ћурчић Николић

Француски језик

Мирослава Дебељачки Јовичић
Ана Симић

Руски језик

Владанка Савић

Италијански језик

Јована Вукадиновић
Марина Тинтор

Латински језик

Зорица Обрадовић

Психологија

Зоран Ђорић
Сања Џибрић

Социологија

Тијана Бојић (грађанско васпитање)

Устав и право грађана

Тијана Бојић

Филозофија

Јасминка Ђурковић
Филип Николић  (грађанско васпитање)

Историја

Зорица Вукмир
Ирена Достанић Стевановић
Милорад Јевремовић

Географија

Синиша Петровић
Драгиња Ходоба
Тијана Секулић

Биологија

Сања Бачванин
Снежана Ђинић
Ксенија Бујновић

Математика

Александра Пантић
Ђорђе Домазет
Смиљана Кеметер
Јадранка Витасовић Младеновић
Светлана Кардаш
Биљана Милутинов

Физика

Јанко Јовановић
Златко Шалић
Марија Куруцић
Ана Аларгић

Хемија

Бранислава Милашиновић
Ивана Рамљак
Владимир Адашевић

Рачунарство и информатика

Снежана Јовановић (Програмирање и програмски језици, Инф.системи и базе података)
Александар Достанић (Примена рачунара, Рачунарски системи, Практикум II, Web дизајн)
Дарко Перић  (Оперативни системи и рачунарске мреже, Програмирање и програмски језици, Рачунарске мреже)
Ивана Марковић
Иван Филиповић
Јовиша Ђурковић  

Музичка култура

Борислава Марковић
Еди Тајм

Ликовна култура

Александра Антић-Кутузов  (грађанско васпитање)

Физичко васпитање

Драгана Предић
Бранко Љубишић
Владимир Бандо

Верска настава

Милан Симић
Едуард Шпановић