Упис 2019.

УПИС  У  ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Упис у први разред гимназије је у понедељак 8. јула и уторак 9. јула од 8 до 15 часова.

За упис је потребно:

  • Сведочанства из основне школе  и уверење о завршеној основној школи и положеном завршном испиту (два плава документа)
  • Извод из матичне књиге рођених (може копија)
  • Попуњен картон ученика (образац се добија у гимназији-обавезан је ЈМБГ оба родитеља због уноса у електронски дневник)

Важно

Од прошле школске године, по новом наставном плану,  ученици првог разреда треба  (поред грађанског васпитања, или верске наставе и другог страног језика) да изаберу два изборна предмета од понуђена четири:

1. Примењене науке
2. Здравље и спорт
3. Језик медији и култура
4. Уметност и дизајн

Оцене из ових предмета улазе у просек ученика.
Приликом уписа у гимназију у понедељак, или уторак, ученици ће се изјаснити за грађанско или верску, други страни језик и за 2 од понуђена 4 изборна предмета. Молимо све родитеље, ученика који уписују први разред гимназије, да ишчитају текст о изборним предметима са овог линка и помогну својој деци да се приликом уписа у школу определе за 2 изборна предмета. Све додатне информације, можете добити у школи приликом уписа.      

You may also like...