ТАБЕЛА ТЕРМИНА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

Допунска настава је обавезна за ученике који имају недовољне оцене, као и за оне који су неоцењени.

TAБЕЛА ТЕРМИНА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ТОКОМ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ДОПУНСКИ РАД

1.РАЗРЕД 2.РАЗРЕД 3.РАЗРЕД 4.РАЗРЕД
Весна Кривић       27.12. 10:30 – 12:00
Бранислава Милашиновић 26.12. 11:00

27.12. 11:00

26.12. 11:00 27.12. 11:00    
Силвија Стојилковић       27.12. 08:30 – 10:00
Снежана Ђинић 27.12. 10:00     27.12. 11:00
Ђорђе Домазет 27.12. 10:00 28.12. 11:00   27.12. 11:00 28.12. 10:00  
Јадранка Витасовић Младеновић 26.12. 11:00      
Биљана Милутинов   26.12. 09:00 (дискретна мат.)   26.12. 09:00
Јанко Јовановић 25.12. 08:00 27.12. 08:00   25.12. 09:00 27.12. 09:00  
Биљана Јеленковић 27.12. 09:30 28.12. 09:30      
Марија Куруцић 26.12. 10:00 11.01. 10:00 26.12. 10:00 11.01. 10:00 26.12. 10:00 11.01. 10:00 26.12. 10:00 11.01. 10:00
Зорица Обрадовић 26.12. 10:00 – 11:00

11.01. 10:00 – 11:00

26.12. 11:00 – 12:00

11.01. 11:00 – 12:00

   
Сања Бачванин 27.12. 10:00 28.12. 10:00 27.12. 10:00 28.12. 10:00 27.12. 10:00 28.12. 10:00  
Златко Шалић   24.12. 08:00   24.12. 08:00
Саша Недељковић   26.12. 10:00 29.12. 10:00   26.12. 10:00 29.12. 10:00
Наташа Недимовић   27.12. 09:00 28.12. 09:00 27.12. 09:30 28.12. 09:30  
Маријана Шкрбић   11.01. 10:00 10.01. 10:00  
Тијана Бојић       26.12. 10:30
Синиша Петровић   27.12. 10:00

28.12. 10:00

27.12. 11:00

28.12. 11:00

 
Александра Кутузов Антић       26.12. 11:00 08.01. 11:00
Драгиња Ходоба 26.12. 10:00

09.01. 11:00

     
Борислава Лазић 26.12. 09:00 10.01. 09:00      
Ивана Рамљак   28.12. 11:00

11.01. 10:00

28.12. 11:30

11.01. 11:00

28.12. 12:00

11.01. 11:00

Дарко Перић     04.01. 09:00  
Александра Пантић   28.12. 10:00 11.01. 10:00   28.12. 10:00 11.01. 10:00
Јован Ерор       10.01. 11:00 11.01. 11:00
Слађана Андоновић 26.12. 10:00 27.12. 10:00      
Драгана Предић 25.12. 10:00 10.01. 10:00      
Тијана Секулић 26.12. 10:00 26.12. 10:00 26.12. 10:00  
Ана Аларгић 09.01. 10:00 09.01. 10:00 09.01. 10:00  
Јасминка Обровац     11.01. 09:30  

You may also like...